In simple terms, your license is only for one website. If you have more websites, you need to buy a separate license for each one.


For example:


    Website 1: CatTreats.example

    

    Website 2: DogTreats.example


Each website needs its own license, even if they are connected in some way (Multisite etc)På Norsk:


I enkle termer er lisensen din kun for én nettside. Hvis du har flere nettsteder, må du kjøpe en egen lisens for hver enkelt.


For eksempel:


    Nettsted 1: CatTreats.eksempel

   
    Nettsted 2: DogTreats.eksempel


Hvert nettsted trenger sin egen lisens, selv om de er koblet sammen på en eller annen måte. f.eks Multisite